Menu

Welkom bij de Stichting Vrienden van Bawku

De stichting

 • Ondersteunt het Presbyterian Hospital in Bawku en de gezondheidszorg in de omliggende regio Upper East in Ghana
 • zendt specialisten uit op medisch gebied en techniek,
 • draagt kennis over aan lokale medewerkers op eigen specifiek vakgebied,
 • verleent hulp, vraaggericht vanuit het ziekenhuis,
 • streeft uitbreiding van apparatuur na om het beoogde doel te bereiken,
 • heeft structurele verbetering  van de bestaande situatie als prioriteit,
 • geeft voor een uitzending slechts een tegemoetkoming voor vliegticket,
 • zorgt dat uitzendingen plaats vinden gedurende korte periodes van hoogstens zes weken.

Wat is er tot nu gebeurd?

 • het ziekenhuis is van armoedig lokaal ziekenhuis uitgegroeid tot regionaal ziekenhuis
 • een afdeling tandheelkunde is opgezet waar 4 verpleegkundigen standaard tandheelkunde kunnen uitoefenen
 • de obsolete operatieruimte is vervangen door een gebouw dat aan de eisen van de tijd voldoet
 • de verloskamers zijn nu ondergebracht in een prachtige nieuwbouw
 • het elektriciteitsnet en de watervoorziening zijn verbeterd
 • kennisoverdracht door medische en technische specialisten
 • herstructurering van laboratorium, apotheek en röntgen

Hoe verder?

 • jaarlijks gaan een of twee uitzendingen naar Bawku voor projectondersteuning en kennisoverdracht
 • lopende projecten krijgen voortgaande ondersteuning ( bv Food for Life programma – zie verdere informatie onder ‘Projecten’)
 • er zijn gevorderde plannen om een opleidingsinstituut voor verloskundigen te starten, waarvoor het ziekenhuis ons ondersteuning heeft gevraagd
 • er zijn gevorderde plannen om een klein psychiatrisch centrum te starten in Bolgatanga, ook hiervoor is om onze ondersteuning gevraagd

Wilt u doneren? Klik dan hier

Of heeft u nog vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.