Menu

Afdelingen en specialismen

De gezondheidsvoorzieningen in het gehele district bestaan naast het ziekenhuis uit 6 Health Centres, bemand door een medical assistant:

  • Widana,
  • Pusiga,
  • Binduri,
  • Warikambo,
  • Woriyanga,
  • Garu,

En 16 dressing stations en dispensaries, waarvan sommige bemand worden door verpleegkundigen.
In 1953 is  het ziekenhuis door de overheid gebouwd en in 1956 aan de Presbyterian Church of Ghana overhandigd.

De staf

De staf moet onder moeilijke omstandigheden haar werk doen. Er is een aanzienlijk verloop van medewerkers. Het personeel staat onder leiding van de Municipal Director of Health Services, zoals de overheid voorschrijft. De salarissen worden door de overheid betaald, maar het ziekenhuis moet zelf voor de overige kosten opdraaien. Aanvullende toelagen worden niet ontvangen omdat het een missiehospitaal is; de gouvernementsziekenhuizen krijgen die wel.Artsen

In 2002 stond een algemeen arts – Joseph Manu – aan het hoofd van de kliniek. Ondersteund door wisselende artsen van Ghanese en Cubaanse afkomst.

Vanaf 2009 zijn er steeds ook vier Ghanese algemene artsen werkzaam geweest en twee tot drie Cubaanse artsen met zeer geringe operatieve vaardigheden en met problemen met de Engelse taal.

In 2011 voltooide Manu zijn opleiding tot chirurg en Abel Tuni, opgeleid in Oeganda, dat van orthopedisch chirurg. Soms zijn er tevens 2 tot 3 algemene  Ghanese artsen werkzaam, geassisteerd door clinical assistants.

Vanaf januari 2013 heeft Dr Joseph Manu, chirurg, Dr Afake opgevolgd als Medical Administrator.

Specialismen

  • er is een zeer goed geoutilleerde oogkliniek
  • een goed draaiende afdeling orthopedie/fysiotherapie, waar ook zeer jonge kinderen worden geopereerd door de orthopedisch chirurg;
  • er is een afdeling audiologie
  • 2 verpleegkundigen zijn nu op tandheelkundig gebied zover opgeleid dat zij ook eenvoudige vullingen kunnen leggen via speciaal ontwikkelde technieken (Atraumatic Restaurative Treatment).

 

Wilt u doneren? Klik dan hier