Menu

Bedrijf

Aangezien kennisoverdracht en daarmee zelfwerkzaamheid volgens de Stichting een wezenlijk kenmerk is van ontwikkelingssamenwerking zendt de Stichting Vrienden van Bawku frequent specialisten op elk gebied naar het Bawku Hospital. Deze doen dat kosteloos in hun vakantietijd. De stichting staat garant voor de reiskosten van de 8 – 10 vrijwilligers die jaarlijks naar Bawku gaan. Daarbij zijn wij afhankelijk van giften en donaties.

Wilt u ons werk steunen met een schenking of gift dan kunt u dit doen op bankrekening NL06 INGB 0005 0614 69 t.n.v. de Stichting Vrienden van Bawku. Onze penningmeester zal u daarvoor graag een nota toesturen.