Menu

Bedrijf

Aangezien kennisoverdracht en daarmee zelfwerkzaamheid volgens de Stichting een wezenlijk kenmerk is van ontwikkelingssamenwerking zendt de Stichting Vrienden van Bawku frequent specialisten op elk gebied naar het Bawku Hospital. Deze doen dat kosteloos in hun vakantietijd. De stichting staat garant voor de reiskosten van de 10-13 vrijwilligers die jaarlijks naar Bawku gaan. Daarbij zijn wij afhankelijk van giften en donaties.

Wilt u ons werk steunen met een schenking of gift dan kunt u dit doen op bankrekening 5061469 t.n.v. de Stichting Vrienden van Bawku in Veenendaal. Onze penningmeester zal u daarvoor graag een nota toesturen.