Menu

Financiën

De stichting Vrienden van Bawku is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw schenking in aanmerking komt voor een fiscaal aftrekbare betaling. Zie ook https://vriendenvanbawku.nl/particulier

Middels een incidentele of een periodieke schenking kunt u ons werk steunen. Naast de reguliere kosten voor de uitzendingen is het ook mogelijk te schenken met een oormerk. Uw schenking komt dan alleen ten goede aan het project dat u wilt ondersteunen. De penningmeester is dan ook gehouden aan een heldere administratie waarbij duidelijk is welk bedrag voor welk project kan worden besteed. Jaarlijks wordt het werk van de penningmeester gecontroleerd door de kascommissie.

Vanzelfsprekend worden de projectgelden beheerd door betrouwbare financiële partners (ING & SNS bank). Ondanks het feit dat het rente percentage momenteel nihil is houdt de stichting zich verre van het beleggen in aandelen, deelnames in vastgoed portefeuilles of soortgelijk. De schenker mag er dan ook vanuit gaat dat zijn bijdrage optimaal wordt beheerd.