Menu

In Memoriam Jan Oosterink

1 November 2013 > In Memoriam Jan Oosterink ( geschreven door Coen van Empel)

JAN OOSTERINK, 1938-2013

Op 10 mei stierf Jan Gerrit Oosterink.
Op de aankondiging van zijn overlijden staat: ‘oud-tropenarts en oogarts’ in deze volgorde, en verder:’nog vol plannen voor de toekomst en zijn geliefde Ghana’.
Met deze woorden kun je zijn leven niet beter samenvatten, vanaf zijn studiejaren tot op de dag van zijn sterven was Jan actief voor Ghana. Na een verblijf van acht jaar in zijn ‘geliefde Ghana’ bleef hij zijn leven lang betrokken bij de gezondheidszorg in het land, voornamelijk op oogheelkundig gebied. Een levensproject!

Na zijn doctoraal examen in Utrecht behaald te hebben legde Jan bij de Stichting Klinisch Hoger Onderwijs in Rotterdam het semiarts- en artsexamen af. Daar ontmoette hij zijn toekomstige vrouw Ina bij de Vaate, een jonge verpleegster in opleiding, die net als Jan plannen koesterde naar een ontwikkelingsland te gaan.
Samen gingen zij van 1968 tot 1976 naar Ghana en werkten in Jirapa en verreweg de langste tijd in het Presbyterian Hospital in de stad Bawku, in de Upper East Region.
Na terugkeer in Nederland specialiseerde hij zich tot oogarts en vestigde zich in Hilversum.

Jan werd later in Ghana benoemd tot Laafinaba, Chief of Health. Door het respect en gezag dat deze functie afdwong kreeg hij veel medewerking van het gouvernement en de lokale autoriteiten om projecten ter verbetering van de gezondheidszorg ten uitvoer te brengen: health centres en oogklinieken werden gebouwd. Ook zorgde Jan voor goede apparatuur en personele bezetting. Mobiele oogklinieken gaan nog steeds op outreach in Burkina Faso en Togo. In Nederland is zijn naam bekend en berucht bij NGO’s als Simavi, Wilde Ganzen en Cordaid door zijn niet aflatende en indringende wijze van fondsenwerving.

Jan was een jaargenoot van mij en in 1975 heb ik hem in Afrika opgezocht. Ik heb toen als chirurg vijf weken met hem en andere tropenartsen samengewerkt. Toen ervoer ik pas goed de drive van deze moderne Albert Schweitzer. Modern wil zeggen dat hij zich conformeerde aan de lokale organisatie. Hij voelde zich gast en handelde daarnaar.
Verwonderlijk, Jan kennende, was het dan ook niet dat hij mij na pensionering verzocht weer eens naar Bawku te gaan, waarbij ik de ‘opdracht’ kreeg kennis en vaardigheden over te dragen aan jonge lokale dokters. Dit is de start geweest van een langdurige samenwerking tussen Nederlandse werkers in de zorg en het Ghanese ziekenhuis, resulterende in de oprichting van de Stichting Vrienden van Bawku in 2004.

De stichting is diep geschokt door de plotse dood van Jan Oosterink, en zal deze ‘halve Afrikaan’ node missen als adviseur. Hij kende Ghana als geen ander.
Tevens zullen zijn relativerende opmerkingen ontbeerd worden als er weer eens iemand na een uitzending gefrustreerd terugkomt en zijn verhaal doet.

De stichting wenst Ina, zijn zonen en overige familieleden veel sterkte toe met het dragen van het verlies van deze bijzondere man.

Coen van Empel
1 November 2013

Bezoek voor meer informatie de sites:
www.EyeClinicsGhana.org
www.laafinaba.nl (in oprichting)

Terug naar het archief