Menu

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Naast de reguliere voor-  en najaar uitzendingen is Carolien Vervoort  in februari 2018 voor de 10de keer uitgezonden.  Ook in Bawku was dat heugelijke feit niet onopgemerkt gebleven. Zij ontving van de gemeenschap Bawku een hoge onderscheiding.

Jaarverslag-2018

Financieel jaarverslag 2018

In 2018 heeft er op financieel terrein zich weinig voorgedaan. Vanzelfsprekend zijn de uitzendingen gefinancierd. Tevens zijn enkele  uitzendingen door externe partijen betaald hetgeen voor de penningmeester een welkome geste is.  Het project Food4life levert middels een geringe financiële bijdrage een prima resultaat op. Mochten er vragen zijn neem dan contact op te nemen met de penningmeester.

Financieel verslag 2018

Jaarverslag 2017

In 2017 hebben er zowel in het voor- als najaar uitzending plaatsgevonden. De stichting heeft gelukkig ook nieuwe mensen weten aan te trekken die naar Bawku zijn afgereisd.

Jaarverslag-2017

Financieel jaarverslag 2017

Naast de reguliere uitzendingen kenmerkt 2017 zich als een jaar waarin we mooie schenkingsbedragen hebben mogen ontvangen. Tevens is er een start gemaakt met het project Food4life waarin zowel de stichting als het Bawku Hospital financieel participeren. Mochten er vragen zijn neem dan contact op te nemen met de penningmeester.

Financieel verslag 2017

 Jaarverslag 2016

In 2016 is dan eindelijk de nieuwbouw van de Maternity, lees over de uitzendingen en de donaties die we in dit jaar hebben mogen ontvangen.

Jaarverslag-2016

Financieel jaarverslag 2016

Naast een flink aantal uitzendingen is in 2016 de bouw van de Maternity financieel een bouwkundig afgerond. Tijdens de opening van dit gebouw in oktober 2016 heeft het bestuur een cheque van 4.000 euro overhandigd aan het management van het ziekenhuis. Van dit geld zijn airco units voor de verloskamers aangeschaft. Mede dankzij de steun van Wilde Ganzen is dit project succesvol afgerond. Mochten er vragen zijn neem dan contact op te nemen met de penningmeester.

Financieel verslag 2016

Jaarverslag 2015

In alle opzichten is 2015 een dynamisch jaar geweest.  Het bestuur van de Stichting heeft een nieuwe voorzitter en Bawku Hospital heeft een nieuwe directie. Naast een aantal uitzending is er dan eindelijk gestart met de bouw van de Maternity. Lees het allemaal in het jaarverslag aangevuld met de informatie op de site.

Jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015

Naast een grote donaties voor de bouw van de Maternity heeft de crowdfunding actie van een aantal bestuursleden een bedrag van € 6.500 opgeleverd. Gezien het feit dat we voor dit project al een flink bedrag aan wilde Ganzen hebben overgemaakt hebben we in 2015 een negatief resultaat. De nog te betalen bouw termijnen zijn als reservering opgenomen. Mochten er vragen zijn dan verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester.

Financieel  verslag 2015

Jaarverslag 2014

De Stichting zal zijn activiteiten in Bawku voortzetten. Ondanks dat het welvaartspeil in Ghana en ook Bawku lijkt te stijgen blijft de nood hoog. Het ziekenhuis heeft veel last van de opkomst van privé klinieken en ziet daardoor het aantal patiënten dalen.

2014-Jaarverslag

Financieel jaarverslag 2014

In het jubileumjaar 2014 is de financiële afwikkeling van het bouwproject van het OK gebouw definitief afgerond.
Een klein overschot komt ten goed aan de algemene middelen. Mochten er vragen zijn dan verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester.

2014-StichtingVriendenvanBawku

Financieel jaarverslag 2013

In 2013 zijn er relatief gezien weinig uitzendingen geweest waardoor er een flink positief resultaat ontstaat.
Naast de reservering voor het komende bouwproject van de Maternity zijn ook de uitzendingen voor de komende jaren geborgd. Mochten er vragen zijn dan verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester.

2013-StichtingVriendenvanBawku