Menu

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Het gewapende conflict tussen de Mamprusi en Kusasi in Bawku heeft de activiteiten van de Stichting Vrienden van Bawku in 2022 sterk beïnvloed: Het Presbyterian Hospital Bawku functioneert door het conflict nog maar zeer beperkt. De verslechterde veiligheidssituatie maakte het gedurende heel 2022 niet verantwoord om uitzendingen naar Bawku te organiseren; daarnaast zouden uitzendingen ook niet erg nuttig zijn geweest in verband met het beperkte functioneren van het ziekenhuis.

Jaarverslag-2022

Financieel jaarverslag 2022

Vanwege de onrusten in de Bawku regio konden we daar in 2022 geen activiteiten ondernemen. We hebben echter wel een prachtig project samen met Wilde Ganzen in Bolgatanga weten te ondersteunen. Het betreft een kleine psychiatrische kliniek die de geestelijke gezondheidszorg in dit gebied een flinke boost geeft. In het het najaar zijn twee bestuursleden naar Ghana afgereisd om de opening van deze kliniek mee te maken. Tevens hebben zij aan tafel gezeten met diverse partijen waarmee we de banden nog meer aan zullen halen. Zo gauw de rust in Bawku is wedergekeerd zullen de uitzendingen direct weer worden hervat.

Financieel jaarverslag-2022

Jaarverslag 2021

Ook het jaar 2021 werd voor een groot deel bepaald door de corona pandemie . De voorjaarsuitzending kon geen doorgang vinden en ook de jaarvergadering werd afgezegd. In het najaar kon wel een delegatie naar Bawku reizen, mede om te inventariseren of het verantwoord was om de uitzendingen te hervatten.

Jaarverslag-2021

Financieel jaarverslag 2021

De coronapandemie beheerste ook 2021 nog. Een kleine uitzending heeft na de zomer kunnen plaatsvinden. Een flinke legaat die we hebben mogen ontvangen geeft ons de gelegenheid te participeren in een diversiteit aan projecten. Een bijdrage aan de psychiatrische kliniek in Bolgatanga wordt naast onze eigen bijdrage ondersteund door de stichting Wilde Ganzen. Geweldig om te zien hoe je met een aantal partijen zo’n project kan realiseren. Mochten er vragen zijn neem dan contact op te nemen met de penningmeester.

Financieel verslag 2021

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 is door de corona pandemie geheel anders verlopen dan gedacht. Veel van de
geplande activiteiten konden geen doorgang vinden. Toch is er in het vroege voorjaar nog een
uitzending geweest en kon een delegatie uit Bawku nog een bezoek aan Nederland brengen.

Jaarverslag-2020

Financieel jaarverslag 2020

Vanwege de coronapandemie heeft de penningmeester niet veel kunnen uitgeven. Naast wat kleine kosten vanwege het verblijf van de Ghanezen in Nederland is er digitale röntgenapparatuur voor de afdeling tandheelkunde aangeschaft. Deze apparatuur hebben we, dankzij medewerking van diverse leveranciers, tegen een aantrekkelijke prijs kunnen bemachtigen. Prachtig als je op deze wijze een steuntje in de rug krijgt. Mochten er vragen zijn neem dan contact op te nemen met de penningmeester.

Financieel verslag 2020

Jaarverslag 2019

Op 21 september is het derde lustrum van de Stichting Vrienden van Bawku gevierd, waarbij Prof Dr. Andre van der Ven (hoogleraar international health, Radboudumc) een lezing heeft gegeven met als thema ‘Waar heeft Bawku behoefte aan anno 2019?’ Het was een interessante lezing, met verrassende nieuwe inzichten.

Jaarverslag-2019

Financieel jaarverslag 2019

Het meest opvallende in 2019 is de bijdrage van 5.500 euro die we hebben mogen ontvangen voor het lopende project Food4Life. Mochten er vragen zijn neem dan contact op te nemen met de penningmeester.

Financieel verslag 2019

Jaarverslag 2018

Naast de reguliere voor-  en najaar uitzendingen is Carolien Vervoort  in februari 2018 voor de 10de keer uitgezonden.  Ook in Bawku was dat heugelijke feit niet onopgemerkt gebleven. Zij ontving van de gemeenschap Bawku een hoge onderscheiding.

Jaarverslag-2018

Financieel jaarverslag 2018

In 2018 heeft er op financieel terrein zich weinig voorgedaan. Vanzelfsprekend zijn de uitzendingen gefinancierd. Tevens zijn enkele  uitzendingen door externe partijen betaald hetgeen voor de penningmeester een welkome geste is.  Het project Food4life levert middels een geringe financiële bijdrage een prima resultaat op. Mochten er vragen zijn neem dan contact op te nemen met de penningmeester.

Financieel verslag 2018

Jaarverslag 2017

In 2017 hebben er zowel in het voor- als najaar uitzending plaatsgevonden. De stichting heeft gelukkig ook nieuwe mensen weten aan te trekken die naar Bawku zijn afgereisd.

Jaarverslag-2017

Financieel jaarverslag 2017

Naast de reguliere uitzendingen kenmerkt 2017 zich als een jaar waarin we mooie schenkingsbedragen hebben mogen ontvangen. Tevens is er een start gemaakt met het project Food4life waarin zowel de stichting als het Bawku Hospital financieel participeren. Mochten er vragen zijn neem dan contact op te nemen met de penningmeester.

Financieel verslag 2017

 Jaarverslag 2016

In 2016 is dan eindelijk de nieuwbouw van de Maternity, lees over de uitzendingen en de donaties die we in dit jaar hebben mogen ontvangen.

Jaarverslag-2016

Financieel jaarverslag 2016

Naast een flink aantal uitzendingen is in 2016 de bouw van de Maternity financieel een bouwkundig afgerond. Tijdens de opening van dit gebouw in oktober 2016 heeft het bestuur een cheque van 4.000 euro overhandigd aan het management van het ziekenhuis. Van dit geld zijn airco units voor de verloskamers aangeschaft. Mede dankzij de steun van Wilde Ganzen is dit project succesvol afgerond. Mochten er vragen zijn neem dan contact op te nemen met de penningmeester.

Financieel verslag 2016

Jaarverslag 2015

In alle opzichten is 2015 een dynamisch jaar geweest.  Het bestuur van de Stichting heeft een nieuwe voorzitter en Bawku Hospital heeft een nieuwe directie. Naast een aantal uitzending is er dan eindelijk gestart met de bouw van de Maternity. Lees het allemaal in het jaarverslag aangevuld met de informatie op de site.

Jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015

Naast een grote donaties voor de bouw van de Maternity heeft de crowdfunding actie van een aantal bestuursleden een bedrag van € 6.500 opgeleverd. Gezien het feit dat we voor dit project al een flink bedrag aan wilde Ganzen hebben overgemaakt hebben we in 2015 een negatief resultaat. De nog te betalen bouw termijnen zijn als reservering opgenomen. Mochten er vragen zijn dan verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester.

Financieel  verslag 2015

Jaarverslag 2014

De Stichting zal zijn activiteiten in Bawku voortzetten. Ondanks dat het welvaartspeil in Ghana en ook Bawku lijkt te stijgen blijft de nood hoog. Het ziekenhuis heeft veel last van de opkomst van privé klinieken en ziet daardoor het aantal patiënten dalen.

2014-Jaarverslag

Financieel jaarverslag 2014

In het jubileumjaar 2014 is de financiële afwikkeling van het bouwproject van het OK gebouw definitief afgerond.
Een klein overschot komt ten goed aan de algemene middelen. Mochten er vragen zijn dan verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester.

2014-StichtingVriendenvanBawku

Financieel jaarverslag 2013

In 2013 zijn er relatief gezien weinig uitzendingen geweest waardoor er een flink positief resultaat ontstaat.
Naast de reservering voor het komende bouwproject van de Maternity zijn ook de uitzendingen voor de komende jaren geborgd. Mochten er vragen zijn dan verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester.

2013-StichtingVriendenvanBawku