Menu

Missie & Visie

De stichting heeft ten doel:

  • de ondersteuning en uitbreiding van medische hulp in de plaats Bawku in Ghana, in het bijzonder aan het plaatselijke ziekenhuis; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  • de stichting zal haar doelstelling mede trachten te realiseren in de landendriehoek Ghana – Burkina Faso – Togo of elders in Ghana, indien daar in de toekomst behoefte aan mocht blijken te bestaan.

Deze doelen trachten wij onder meer te verwezenlijken door:

  • het sturen van medisch specialisten ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden, het helpen opleiden en begeleiden van (medisch) personeel; het helpen opzetten en ondersteunen van een organisatie ter plaatse om alle werkzaamheden te verrichten die noodzakelijk zijn om een algemeen ziekenhuis operationeel te houden; het sturen van deskundigen van andere professies ter ondersteuning van vorenstaande; het leveren van noodzakelijke apparatuur en medicijnen.
  • De stichting probeert de noodzakelijke geldelijke middelen die nodig zijn voor de betaling van vorenstaande te verkrijgen door middel van het verwerven van fondsen op allerlei maatschappelijk aanvaardbare wijzen, de ontvangst van giften, schenkingen en legaten.