Menu

Nieuws 2012

Bekijk hier het nieuws uit 2012.

in 2011 zijn 11 vrijwilligers uitgezonden – kosten aan tickets en visa € 11.135,00

Met de overhandiging van deze fraaie cheque aan oud-penningmeester

Ferguson werd de actie van september van de Emmense Rotary Monarch afgesloten.

Zodra de foto””s beschikbaar zijn zullen die hier getoond worden!

Het Maternity Project
De SVvB gaat zich inzetten voor een nieuw project, mede als toekomstig opleidingscentrum:

een nieuw gebouw met verloskamers voor 20.000 vrouwen in het Bawku Hospital.

Voor meer informatie:
H.J. Kwikkel, voorzitter
hjkwikkel@gmail.com
Voor de Flyer: klik hier

September

Rotary Monarch uit Emmen
heeft een actie gehouden ten behoeve van de stichting. Waarvoor onze dank!
Deze werd gevoerd ter nagedachtenis aan hun lid Gerrie Huirne die de SVvB altijd een warm hart heeft toegedragen.
De exacte opbrengst is E 2000,00 !!!! Rotary, geweldig bedankt!!!

augustus

VAN DE BERG – TROPENARTS IN BAWKU
een boeiend verslag van de eerste ervaringen

juli

VAN DE VOORZITTER –
over het komende bezoek aan Ghana
NIEUWSBRIEF MEI 2012

de kalender 2013 is uit!
Een prachtig (relatie) geschenk voor een goed doel!

klik hier

Terug naar het archief