Menu

Nieuwsbrief december 2014

Beste vrienden van Bawku en allen die onze Stiching Vrienden van Bawku een warm hart toedragen, hier publiceren wij de laatste Nieuwsbrief van 2014. Als bestuur willen wij u allen alle goeds toewensen voor het Nieuwe Jaar 2015 . Dat wensen wij ook onze vrienden in Ghana toe.

Nieuwsbrief-december-2014 Het afgelopen jaar was voor hen niet gemakkelijk. De cedi verloor meer dan de helft van de waarde, prijzen stegen en de National Insurance Scheme  raakte  meer dan een half jaar achter met de betalingen aan de ziekenhuizen. Daarnaast  bestond er de angst dat Ebola ook Ghana zou bereiken. Gelukkig is dat niet het geval gebleken, maar de gezondheidsdiensten zijn alert en zo goed en kwaad als het gaat voorbereid. Door de problemen met de Ebola  zijn de “gewone” problemen in Afrika op de achtergrond geraakt. Voor ons als Stichting Vrienden van Bawku blijft de gewone man of vrouw op het platteland rondom Bawku onze eerste prioriteit. Voor hen proberen we het verschil te maken. Vandaar dat we ondanks problemen in communicatie met het management toch gemotiveerd blijven en ons best blijven doen om onze doelstellingen te verwezenlijken: medische zorg, kennisoverdracht en materiële steun. Het is voor die gewone mensen dat we u om hulp durven blijven vragen.  In de nieuwsbrief leest hoe u hen kunt helpen.  Alvast bedankt! Het ga u goed. Mede namens bestuur, dr Harm Jan Kwikkel, voorzitter.

Terug naar het archief