Menu

OK gebouw

Eén van de eerste dingen die de Stichting Vrienden van Bawku als verbeterpunt voor gebouwen en apparatuur wilde realiseren was het moderniseren van de elektrische installatie en verbetering  van de operatieruimten die dateerden uit 1953. Deze operatieafdeling voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en maakte veilige en hygiënische operaties onmogelijk. Per jaar worden in het ziekenhuis ongeveer 1.100 operaties uitgevoerd (gegevens:  Strategic Plan 2010-2012 Bawku Presbyterian Hospital).

Het plan

Binnen de Stichting Vrienden van Bawku werd een werkgroep opgericht die bestond uit twee chirurgen, een OK assistent en een bouwkundige. Onderlegger voor het ontwerp was een OK plan dat gerealiseerd is in Sierra Leone. Dit ontwerp werd, in nauwe samenspraak met het management van het ziekenhuis, door het Ghanese architectenbureau Azin Design Consult uit Accra uitgewerkt en vertaald in bestek en tekeningen die voldeden aan de Ghanese wensen en wetgeving.

Het plan bestond uit: twee ruime operatiekamers, een uitslaapkamer, een sterilisatieruimte, een steriel en een non-steriel magazijn, een kantine voor het personeel , een consult- en onderzoekkamer  en een toiletgroep. De operatieruimten zijn voorzien van airconditioning en goede verlichting.

De bouwkundige kosten waren  begroot op € 170.000,– en het bedrag aan inventaris werd vastgesteld op
€ 75.000,–. Alle financiën voor het project zijn door sponsoracties in Nederland bijeengebracht.
In 2007 vond de aanbesteding met drie lokale aannemers plaats en in 2008 is gestart met de bouw.
Naast het gebouw zijn er containers met inventaris en apparatuur (zoals operatietafels, lampen e.d.) naar Ghana gezonden en geïnstalleerd.  Anesthesieapparatuur is in Ghana aangeschaft om onderhoud en levering van nieuwe onderdelen via bedrijven in Ghana uit te kunnen voeren.

Begeleiding en oplevering
Vanuit Nederland is het bouwproces begeleid door een bouwkundige die een aantal maal naar Bawku is afgereisd om de vorderingen en kwaliteit te bewaken. Daarnaast vonden er regelmatig controles plaats door architect Azin Design Consult.

Ongeregeldheden tussen lokale stammen hebben het project helaas ernstig vertraagd. Maar op 20 januari 2011 is de operatieafdeling  feestelijk opgeleverd in aanwezigheid van veel landelijke en regionale vertegenwoordigers van onder meer de Presbyteriaanse kerk, het Ministerie van Gezondheid en lokale overheden. De financiële afwikkeling van het project is inmiddels afgerond.

Huidig gebruik
Inmiddels is er een Ghanese chirurg Dr. Manu aangetrokken om de operatieafdeling te leiden. Hoewel er op dit moment nog steeds enkele punten verbeterd worden voldoet de afdeling aan de gestelde wensen van het ziekenhuismanagement en de Stichting Vrienden van Bawku. De nieuwe afdeling heeft een positieve invloed op het functioneren van het ziekenhuis en het aantrekken van medisch personeel.