Menu

Particulier

Stichting Vrienden van Bawku is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat uw schenking aftrekbaar is van de belastingen. Met uw schenking komt u in aanmerking voor een fiscaal aftrekbare betaling. Wilt u ons werk steunen  dan kunt u dit doen op IBAN  NL06 INGB 0005 0614 69   t.n.v. de Stichting Vrienden van Bawku in Veenendaal.

Mogelijkheden om op een fiscaal vriendelijke manier te schenken:

Met een incidentele schenking is het totaal van het door u in één jaar geschonken bedrag voor de inkomstenbelasting aftrekbaar in box 1 voor het deel dat ligt tussen 1% en 11% van uw drempelinkomen (met een minimum van 60,00 euro). Desgevraagd moet u bewijsstukken (bijvoorbeeld bankafschriften) kunnen overleggen.

Met een periodieke schenking, verplicht u zich jaarlijks een vast bedrag te betalen aan de stichting. Deze schenking is fiscaal volledig aftrekbaar in box 1. Stel dat de belastingdruk over Uw inkomen 30% bedraagt, dan kost deze bij een jaarlijkse schenking van bijvoorbeeld € 500 – € 150 =  € 350,- per jaar. Er wordt hierbij géén beperkende onder- of bovengrens aan het bedrag gesteld maar er moet wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • De overeenkomst wordt  vastgelegd door het opstellen  van een onderhandse volmacht.
  • De schenkingen moeten worden gedaan in de vorm van een zogenaamde lijfrente, wat wil zeggen dat u zich tegenover Stichting Vrienden van Bawku verplicht gedurende tenminste vijf jaar, ieder jaar éénzelfde bedrag over te maken.
  • De hoogte van dat bedrag moet bij het sluiten van de overeenkomst worden bepaald.


Als u een periodieke schenking wilt doen kunt u het benodigde formulier hier downloaden OPS2016

Na het invullen van het formulier stuurt u deze naar de penningmeester (Wiltonstraat 24, Veenendaal).
U ontvangt het formulier, voorzien van een registratienummer, ondertekend retour. Deze dient u zorgvuldig
te bewaren.

De stichting Vrienden van Bawku is door de belastingdienst gewaarmerkt als ANBI stichting waardoor u als donateur bij een periodieke gift (van minimaal 5 jaar) een belastingvoordeel heeft tot 49,5% .

Voor meer informatie over ANBI en fiscale mogelijkheden, kijk op www.anbi.nl