Menu

Statuten en beleidsplan

Statuten

De Stichting Vrienden van Bawku is opgericht op 20 september 2004 te Veenendaal.
De oprichtingsakte is hier te downloaden.

Download hier

Beleidsplan

De stichting Vrienden van Bawku probeert haar missie te gestalte te geven door het sturen van medisch specialisten ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden, het helpen opleiden en begeleiden van (medisch) personeel in Bawku en het omgevende district. De stichting ondersteunt tevens het opzetten en in stand houden van de infrastructuur die nodig is om de gezondheidszorg mogelijk te maken. Ook wordt financiële en praktische ondersteuning geleverd bij de aanschaf van benodigde apparatuur.

Direct medische ondersteuning en kennisoverdracht

Het streven is om twee keer per jaar een uitzending te organiseren naar Bawku en/of omgeving, waarbij overdracht van medische kennis voorop staat. Het kan voorkomen dat in sommige gevallen, bij tekort aan medisch specialisten of medische expertise in het Presbyterian Hospital Bawku, de nadruk ligt op patiëntenzorg. De uitzendingen worden steeds voorafgegaan door overleg met het bestuur van het Presbyterian Hospital Bawku over de behoefte aan ondersteuning/expertise.

Infrastructuur / apparatuur

De stichting zet zich in om verzoeken tot ondersteuning van infrastructurele projecten mogelijk te maken. Dit kan om zowel financiële ondersteuning gaan als om praktische ondersteuning en het sturen van (niet-medische) expertise. De financiële ondersteuning is daarbij steeds een gezamenlijk project, waarbij zowel de lokale partij als de stichting Vrienden van Bawku een deel van de kosten draagt. Eventueel wordt nog gezocht naar financiële ondersteuning van derde partijen (b.v. Wilde Ganzen).

Voor wat betreft apparatuur heeft het de voorkeur om apparatuur lokaal aan te schaffen, mede gezien eventueel benodigd onderhoud. In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat apparatuur vanuit Nederland naar Ghana worden gebracht / gestuurd.

Voor de huidig lopende projecten, zie onder “projecten” elders op deze site.