Menu

Food for life

Bedankt voor al uw bijdragen voor het project Food for Live i.s.m. het Dominicanenklooster in Huissen. Dit bedrag is ver boven onze verwachting uitgekomen. Wat geweldig!

www.huissen.dominicanen.nl www.kloosterhuissen.nl

Zoals bijna overal in Afrikaanse landen is er geen centrale keuken in ziekenhuizen. Mensen die worden opgenomen worden zo mogelijk door familie gevoed.

Ondervoeding is een groot en structureel probleem, zowel reeds bij opname als gedurende het verblijf in het ziekenhuis, vooral voor kinderen. Dit leidt direct tot spierslapte, longaandoeningen, ontstekingen, ernstige weerstandsvermindering en kindersterfte. Door gebrek aan voedsel en aan kennis over gebalanceerde voeding zijn de risicogroepen vooral te vinden bij ouders met een opleidingsniveau en gezinnen met moeders zonder inkomen.

Binnen het ziekenhuis is men zich zeer bewust van het belang van gebalanceerde voeding voor genezing en herstel bij ziektes en operaties, maar ook van de noodzaak ouders en familie te trainen om thuis de juiste voeding te blijven geven aan hun kinderen. Met enige  hulp van buitenaf zal de aanzet gegeven kunnen worden tot het opzetten van dit project en het vinden van continuïteit. Verpleegkundigen, diëtisten, artsen, en directie zijn hier allen bij betrokken.

Concrete projectdoelen:

  • Het inrichten van een keukenruimte voor het bereiden van herstellende voeding: kooktoestel, ketels, koelkast, blender, maatbekers, pannen, borden, bekers, bestek en weegschaal.
  • Het inzetten van deskundigen voor individuele voedings-educatie aan ouders en verzorgers
  • Hetzelfde voor de gemeenschappen via wekelijkse radio-uitzendingen en maandelijkse groepsgesprekken.
  • Eenvoudige meetinstrumenten inzetten om de naleving en het effect van het programma te monitoren.

Het contact met de vastenactie 2017 is ontstaan via twee vrienden van de Dominicaanse communiteit in Huissen. Rieky van Elk en Alex van der Horst zijn vele malen in West-Afrikaanse landen geweest. Alex is deelnemer van de stichting ‘Vrienden van Bawku’ en is regelmatig uitgezonden als tandarts naar het ziekenhuis aldaar. Recent waren zij er samen met stichtingsleden kinderarts Dirk Jan Pot en voedingsdeskundige Saskia van Bennekom. Ze hebben de noodzaak van dit project vanuit eigen ogen en ervaring geconstateerd en gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke personen over de opzet ervan. Ze zijn daarbij overtuigd geraakt van de zorg en het commitment van het ziekenhuis en de te verwachten continuïteit. Een uitgebreide projectbeschrijving is door de betrokkenen ter plaatse opgesteld.

Een geldelijke bijdrage vanuit de Vastenaktie zal de doorstart betekenen van een levensnoodzakelijk programma: ‘Food For Live’. De stichting zal het project verder dragen, monitoren en rapporteren aan de communiteit.

Doneren kan op:

NL62 RABO 0124 0155 73  t.n.v. Dom. Gemeenschap Huissen, o.v.v. “Vastenactie 2017”.