Menu

Nieuws

Nieuwsbrief Juli 2016

Afgelopen januari is revalidatiearts Hans Versloot, op verzoek van het ziekenhuis, in Bawku geweest om mogelijkheden te onderzoeken om mensen met een fysieke beperking terug in de maatschappij te helpen. Ruim een jaar is gebouwd aan de nieuwe verloskamer afdeling. Hoewel de bouw door diverse omstandigheden wat vertraging heeft opgelopen vindt deze maand de bouwkundige […]

Lees meer

Artikel in De Gelderlander 19 december 2015

Twee bestuursleden vertellen over het nieuwbouwproject in Bawku. DeGelderlander-9921 Terug naar het archief

Lees meer

Nieuwbrief december 2015

Hier publiceren wij de laatste Nieuwsbrief van 2015. We sluiten een jaar af waarin veel is gebeurd. Wij wensen u allen voorspoed en gezondheid voor 2016. Dank aan diegene die ons afgelopen jaar wederom hebben gesteund. Bestuur van de Stichting Vrienden van Bawku. Nieuwsbrief-december-2015 Terug naar het archief

Lees meer

Verslag tweede lustrum

Op 25 oktober 2014 is met een symposium in De Brink in Bennekom herdacht dat De Stichting Vrienden van Bawku 10 jaar geleden werd opgericht. Ruim 60 belangstellenden hadden ingetekend voor de bijeenkomst. De zaal was versierd met kleurige Ghanese kleding en stoffen. 20141025-verslag -pdf Terug naar het archief

Lees meer

Nieuwsbrief december 2014

Beste vrienden van Bawku en allen die onze Stiching Vrienden van Bawku een warm hart toedragen, hier publiceren wij de laatste Nieuwsbrief van 2014. Als bestuur willen wij u allen alle goeds toewensen voor het Nieuwe Jaar 2015 . Dat wensen wij ook onze vrienden in Ghana toe. Nieuwsbrief-december-2014 Het afgelopen jaar was voor hen […]

Lees meer

Sponsoring ’s Heerenloo Apeldoorn

Toen de geestelijke verzorging van ””s Heerenloo Apeldoorn hoorde dat “hun tandarts” van ””t Loohuys naar Bawku ging om daar de dental workers les te geven en voor hun (te) moeilijke patiënten te behandelen, hebben ze spontaan besloten om een collecte te houden voor die tandarts van de Friends of Bawku. Aan het einde van […]

Lees meer

Sponsoring in natura

Sponsoring in natura van de Firma Henry Schein, dental. Zij bezorgden deze materialen bij de tandarts thuis zodat deze direct konden worden meegenomen in de extra kilo’s bagage, die de FOB mogen meenemen. SponsoringHenryScheinDental Terug naar het archief

Lees meer

Nieuwsbrief december 2013

Actuele stand m.b.t. de uitzendingen en de lopende activiteiten. De komende uitzendingen, verbeteringen OK gebouw, nieuwbouw verloskamers en support van Wilde Ganzen. Lees verder en download de pdf voor het volledige verhaal. Nieuwsbrief december 2013 Terug naar het archief

Lees meer

Ladies”” Circle 01 Epe

1 November 2013 > De Ladies”” Circle 01 Epe heeft een bedrag van € 750,00 aan de stichting geschonken. Terug naar het archief

Lees meer

In Memoriam Jan Oosterink

1 November 2013 > In Memoriam Jan Oosterink ( geschreven door Coen van Empel) JAN OOSTERINK, 1938-2013 Op 10 mei stierf Jan Gerrit Oosterink. Op de aankondiging van zijn overlijden staat: ‘oud-tropenarts en oogarts’ in deze volgorde, en verder:’nog vol plannen voor de toekomst en zijn geliefde Ghana’. Met deze woorden kun je zijn leven […]

Lees meer